فضایی برای انتشار مطالب پایه دوازدهم

جواب تشریحی ازمون کلاس جمع‌بندی پایه - بروزرسانی


دانلود پاسخ نامه ِآزمون زیست ۲۱ اردیبهشت ۹۹


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پایه دوازدهم دبیرستان امام صادق (ع)

سوالات آزمون کلاس های جمع بندی پایه ـ بروز‌رسانی

آزمون مروری کلاس‌های جمع بندی پایه - رشته ریاضی

آزمون مروری کلاس‌های جمع بندی پایه - رشته تجربی

آزمون ریاضی تجربی ۲۰ اردیبهشت ۹۹


آزمون زیست ۲۱ اردیبهشت ۹۹


آزمون حسابان ۲۱ اردیبهشت ۹۹


آزمون شیمی ۲۲ اردیبهشت ۹۹


آزمون گسسته ۲۳ اردیبهشت ۹۹


آزمون فیزیک ۲۴ اردیبهشت ۹۹


آزمون حسابان ۲۵ اردیبهشت ۹۹


آزمون زیست شناسی ۲۵ اردیبهشت ۹۹

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پایه دوازدهم دبیرستان امام صادق (ع)

جواب تمرین‌های کلاس جمع بندی پایه ـ بروزرسانی


دانلود پاسخ تشریحی تمرین های هندسه ۱ بخش اول


دانلود پاسخ تشریحی تمرین‌های حسابان ۱


دانلود پاسخ تشریحی تمرین های زیست ۱


دانلود پاسخ تشریحی تمرین های شیمی ۱


دانلود پاسخ تشریحی تمرین های گسسته ۱


دانلود پاسخ تشریحی تمرین‌های حسابان سری۲

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پایه دوازدهم دبیرستان امام صادق (ع)

تمارین کلاس های جمع بندی پایه ـ بروز‌رسانی


دانلود تمرینات هندسه پایه ۱


دانلود تمرینات حسابان پایه ۱


دانلود تمرینات شیمی پایه ۱


دانلود تمرینات گسسته ۱


دانلود تمرینات فیزیک پایه ۱


دانلود تمرینات زیست پایه ۱


دانلود تمرینات ریاضی تجربی ۱


دانلود تمرین‌های حسابان - سری دوم


دانلود تمرین‌های زیست شناسی - سری دوم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پایه دوازدهم دبیرستان امام صادق (ع)

برنامه کلاس‌های جمع‌بندی هفته سوم ماه مبارک رمضان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
پایه دوازدهم دبیرستان امام صادق (ع)